. Pe limba acestui timp nădejdea este tot mai mică,
de ea trebuia să ai grijă că de un talisman,
să-i dăruiești conduri aurii...

.

Ma bucur Doamne, pentru ca pot sa spun: multumesc!
Multumesc, pentru ca pot sa spun: ma bucur...

marți, 25 februarie 2014

întoarcerea lui Iacov


 bucuria nemărginită a revenirii
 îmblânzește ultimele clipe lui Isaac
 ura din suflet de frate dispare
 timpul a șters și ultimele urme
 binecuvântarea îmbobocește în țara Canaanului
 doisprezece băieți și o fată
 Iacov îi dărui un veșmânt și iubire lui Iacov
 nădejdea și hărnicia îi era cunună
 dar ura fraților se întinde iederă 
 
 primul vis
 în jocul razelor toți frații legau snopi 
 snopul lui Iosif stă în picioare iar a fraților
 aduceau supunere și ascultare
 disprețul și mânia le acoperă sufletul
 
 în al doilea vis
 soarele luna și unsprezece stele se aruncă
 cu fața la pământ înaintea lui
 
 uneltiri...
 ură...
 la Sihem frații lui pasc oile
 ascultător și neprihănit Iosif pornește în căutarea lor
 dar plecaseră mai departe la Dotan
 aici bucuria fu mare să-i întâlnescă neștiind vicleșugul pus la cale
 cerul s-a întunecat
 este frig...  
 frig în suflete...
 fără straie
 singur în groapă se roagă…
 să nu fie sângele vărsat în păcat
 frații îl vând negustorilor ismaeliți pentru douăzeci de bani de argint
 minciuna
 mânia cerului
 jelania tatălui
 nu înduplecă sufletul lor sărac


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu